Vyhláška  č.  348/1991 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
Oblasti úpravy:
Pracovní doba. Doba služby.;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 24.07.1991 Účinnost od: 01.09.1991 Zrušeno: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 67/1991 Sbírky zákonů na straně 1596

zrušeno 578/1991 Sb.