Vyhláška  č.  397/1991 Sb.
Federálního ministerstva zahraničního obchodu
, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon
Oblasti úpravy:
Celní řízení.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Vývoz a dovoz věcí.;Osvobození od cla a celní prohlídky.;Clo a jeho ukládání.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.1991 Účinnost od: 15.10.1991 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 76/1991 Sbírky zákonů na straně 1857

zrušeno pro Čechy 13/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 238/2001 Z.z.