Zákon  č.  424/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Oblasti úpravy:
POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;Státní finanční podpory.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Správa ve věcech sdružování. Spolkové právo.;Právo spolčování a sdružování.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Osoby právnické.;
Schváleno (Vydáno): 02.10.1991 Účinnost od: 01.11.1991
Uveřejněno v č. 81/1991 Sbírky zákonů na straně 1993

zrušeno pro Slovensko 85/2005 Z.z.