Zákon  č.  437/1991 Sb.
České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;
Schváleno (Vydáno): 08.10.1991 Účinnost od: 01.11.1991 Zrušeno: 28.09.1999
Uveřejněno v č. 83/1991 Sbírky zákonů na straně 2032

zrušeno 166/1999 Sb.