Zákon  č.  455/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Oblasti úpravy:
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.;SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.;PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;MEZINÁRODNÍ SMLOUVY.;TLUMOČNÍCI.;SOUDNÍ ZNALCI.;PRÁVNÍ POSTAVENÍ SOUDCŮ.;VYNÁLEZY.;Mediace. Řešení konfliktů.;POJIŠTĚNÍ V OBČANSKÉM PRÁVU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; ...
Schváleno (Vydáno): 02.10.1991 Účinnost od: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 87/1991 Sbírky zákonů na straně 2122