Zákon  č.  463/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o životním minimu
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Vláda ČSFR (ČSR, ČSSR).;
Schváleno (Vydáno): 29.10.1991 Účinnost od: 29.11.1991 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 90/1991 Sbírky zákonů na straně 2210

zrušeno pro Slovensko 125/1998 Z.z.
zrušeno pro Čechy 110/2006 Sb.