Zákon  č.  482/1991 Sb.
České národní rady
o sociální potřebnosti
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 06.11.1991 Účinnost od: 29.11.1991 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 93/1991 Sbírky zákonů na straně 2299

zrušeno 111/2006 Sb.