Zákon  č.  513/1991 Sb.
Federálního shromáždění
obchodní zákoník
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ REJSTŘÍK.;PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA.;OBCHODNÍ PRÁVO.;PODNIKOVÝ REJSTŘÍK.;MEZINÁRODNÍ SMLOUVY.;PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Mediace. Řešení konfliktů.;ZÁVAZKY V MEZINÁRODNÍM OBCHODU.;DLUHOPISY OBECNĚ.;MĚNA. OBĚH PENĚZ.;Sídlo. Adresa.;DRUŽSTVA PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA.; ...
Schváleno (Vydáno): 05.11.1991 Účinnost od: 01.01.1992 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 98/1991 Sbírky zákonů na straně 2474

zrušeno pro Čechy 89/2012 Sb.