Nařízení  č.  525/1991 Sb.
Vlády České a Slovenské Federativní republiky
, kterým se vydává celní sazebník
Oblasti úpravy:
Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Clo a jeho ukládání.;Celní řízení.;
Schváleno (Vydáno): 03.10.1991 Účinnost od: 01.01.1992 Zrušeno: 01.01.1994
Uveřejněno v č. 101/1991 Sbírky zákonů na straně 2625

zrušeno pro Slovensko 314/1993 Z.z.
zrušeno pro Čechy 335/1993 Sb.