Zákon  č.  550/1991 Sb.
České národní rady
o všeobecném zdravotním pojištění
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;Zásady kontroly.;Státní kontrola.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Pokuty. Blokové pokuty.;Pojišťovny a zajišťovny.;Postih (regres).;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.1991 Účinnost od: 01.01.1992 Zrušeno: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 104/1991 Sbírky zákonů na straně 2722

Pozn.: § 6, 7, § 8 odst. 2 a 3, § 9, § 11 písm. a) a c), § 16 odst. 1 až 3, § 17, § 18 odst. 1 (pokud se jedná o placení pojistného a přirážek k pojistnému), § 21 b. 3 až 5 nabývají účinnosti od 1.1.1993
zrušeno 48/1997 Sb.