Zákon  č.  552/1991 Sb.
České národní rady
o státní kontrole
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Státní kontrola.;Zásady kontroly.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;
Schváleno (Vydáno): 06.12.1991 Účinnost od: 01.01.1992 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 104/1991 Sbírky zákonů na straně 2732

zrušeno 255/2012 Sb.