Zákon  č.  570/1991 Sb.
České národní rady
o živnostenských úřadech
Oblasti úpravy:
Živnostenský úřad.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Pokuty. Blokové pokuty.;Stavební řízení. Stavební řád.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.1991 Účinnost od: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 109/1991 Sbírky zákonů na straně 2851