Zákon  č.  578/1991 Sb.
Federálního shromáždění
o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Daň - odvod ze zisku.;Důchodová daň.;Daň z příjmů obyvatelstva.;Daň z příjmů z literární a umělecké činnosti.;Daň z příjmů z hudební a umělecké činnosti.;Zemědělská daň.;Daň ze mzdy.;Státní vyrovnávací příspěvek.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v nezaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.1991 Účinnost od: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 110/1991 Sbírky zákonů na straně 2866