Zákon  č.  18/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o civilní službě
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Omezení základních práv a svobod.;Civilní služba.;Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.1991 Účinnost od: 16.01.1992 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 4/1992 Sbírky zákonů na straně 0089

zrušeno pro Slovensko 207/1995 Z.z.
zrušeno pro Čechy 587/2004 Sb.