Zákon  č.  42/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA. JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA.;Vlastnictví družstevních organizací.;Transformace družstev.;Privatizace národního majetku.;Družstva a družstevní svazy. Výrobní a spotřební družstva.;Zástavní právo. Hypotéka.;Služebnosti a věcná břemena.;Finanční pomoc bytové výstavbě.;Hospodaření s byty a nebytovými prostory.;Bytová družstva. Stavební bytová družstva.Společenství vlastníků jednotek.;Vlastnictví bytů a nebytových prostor.;Smlouva o převodu anebo nájmu jiné nemovitosti.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.1991 Účinnost od: 28.01.1992
Uveřejněno v č. 9/1992 Sbírky zákonů na straně 0201