Vyhláška  č.  49/1992 Sb.
Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky
, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;Prémie, odměny a příplatky.;Daň ze mzdy.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.1992 Účinnost od: 31.01.1992 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 11/1992 Sbírky zákonů na straně 0282

zrušeno 286/1992 Sb.
zrušeno pro Čechy 586/1992 Sb.