Redakční sdělení  č.  RS03/92
o opravě chyb
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 14.02.1992 Účinnost od: 14.02.1992 Zrušeno: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 13/1992 Sbírky zákonů na straně 0327

zrušeno 48/1997 Sb.