Redakční sdělení  č.  RS04/92
o opravě chyb v zákonu č. 578/1991 Sb.
Oblasti úpravy:
Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.1992 Účinnost od: 20.02.1992
Uveřejněno v č. 15/1992 Sbírky zákonů na straně 0376