Zákon  č.  118/1992 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
Oblasti úpravy:
PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;
Schváleno (Vydáno): 04.03.1992 Účinnost od: 01.04.1992 Zrušeno: 01.04.2000
Uveřejněno v č. 29/1992 Sbírky zákonů na straně 0700

zrušeno pro Slovensko 265/1998 Z.z.
zrušeno pro Čechy 359/1999 Sb.