Zákon  č.  160/1992 Sb.
České národní rady
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.;FINANCOVÁNÍ.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pojištění odpovědnosti za škody.;Pokuty. Blokové pokuty.;Lékařské komory. Stomatologické komory. Zvěrolékařské komory.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 19.03.1992 Účinnost od: 15.04.1992 Zrušeno: 01.04.2012
Uveřejněno v č. 35/1992 Sbírky zákonů na straně 0915

zrušeno 372/2011 Sb.