Úplné znění  č.  215/1992 Sb.
Předsednictva Federálního shromáždění
zákona ze dne 10. listopadu 1987 č. 87 Sb., o veterinární péči, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 23. května 1991 č. 239 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;
Schváleno (Vydáno): 22.05.1992 Účinnost od: 22.05.1992 Zrušeno: 28.09.1999
Uveřejněno v č. 43/1992 Sbírky zákonů na straně 1105

zrušeno pro Slovensko 337/1998 Z.z.
zrušeno 166/1999 Sb.