Zákon  č.  217/1992 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)
Oblasti úpravy:
Celní řízení.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Státní celní správa.;Vývoz a dovoz věcí.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.1992 Účinnost od: 01.06.1992 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 44/1992 Sbírky zákonů na straně 1121

zrušeno pro Čechy 13/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 200/1998 Z.z.