Zákon  č.  239/1992 Sb.
České národní rady
o Státním fondu kultury České republiky
Oblasti úpravy:
SPRÁVA KULTURY.;Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Kulturní fondy.;Předměty kulturní hodnoty.;
Schváleno (Vydáno): 14.04.1992 Účinnost od: 01.07.1992
Uveřejněno v č. 49/1992 Sbírky zákonů na straně 1258