Zákon  č.  241/1992 Sb.
České národní rady
o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj kinematografie
Oblasti úpravy:
Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Kina.;Kulturní fondy.;
Schváleno (Vydáno): 14.04.1992 Účinnost od: 01.07.1992 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 49/1992 Sbírky zákonů na straně 1263

Pozn.: § 8 nabývá účinnosti až 1.9.1992
zrušeno 496/2012 Sb.