Zákon  č.  248/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o investičních společnostech a investičních fondech
Oblasti úpravy:
Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Fondy.;Pokuty. Blokové pokuty.;Obchodní věstník;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Akciová společnost.;Smlouva o tichém společenství.;Obchod s cennými papíry. Makléř.;
Schváleno (Vydáno): 28.04.1992 Účinnost od: 29.05.1992 Zrušeno: 01.05.2004
Uveřejněno v č. 51/1992 Sbírky zákonů na straně 1313

zrušeno pro Slovensko 385/1999 Z.z.
zrušeno pro Čechy 189/2004 Sb.