Nařízení  č.  251/1992 Sb.
Vlády České republiky
o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Oblasti úpravy:
Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Základní předpisy o mzdách a platech.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.1992 Účinnost od: 12.06.1992 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 53/1992 Sbírky zákonů na straně 1393

Pozn.: příl. č. 3 nabývá účinnosti až 1.1.1993
zrušeno 330/2003 Sb.