Nařízení  č.  253/1992 Sb.
Vlády České republiky
o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.1992 Účinnost od: 12.06.1992 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 54/1992 Sbírky zákonů na straně 1458

Pozn.: příl. č. 3 nabývá účinnosti až 1.1.1993
zrušeno 330/2003 Sb.