Zákon  č.  257/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
Oblasti úpravy:
Vojenské soudy.;Nejvyšší soud ČSFR (ČSR).;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Poplatky arbitrážní.;Poplatky soudní.;
Schváleno (Vydáno): 29.04.1992 Účinnost od: 01.06.1992
Uveřejněno v č. 55/1992 Sbírky zákonů na straně 1494