Zákon  č.  265/1992 Sb.
Federálního shromáždění
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Oblasti úpravy:
NOTÁŘI.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Veřejná dražba.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Privatizace národního majetku.;
Schváleno (Vydáno): 28.04.1992 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 56/1992 Sbírky zákonů na straně 1535

zrušeno pro Slovensko 162/1995 Z.z.
zrušeno pro Čechy 256/2013 Sb.