Zákon  č.  270/1992 Sb.
České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 28.04.1992 Účinnost od: 01.06.1992 Zrušeno: 01.07.2002
Uveřejněno v č. 57/1992 Sbírky zákonů na straně 1553

zrušeno 449/2001 Sb.