Vyhláška  č.  287/1992 Sb.
Federálního ministerstva zahraničního obchodu
, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.
Oblasti úpravy:
Clo a jeho ukládání.;
Schváleno (Vydáno): 15.05.1992 Účinnost od: 18.06.1992 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 60/1992 Sbírky zákonů na straně 1621

zrušeno pro Čechy 13/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 238/2001 Z.z.