Zákon  č.  338/1992 Sb.
České národní rady
o dani z nemovitých věcí
Oblasti úpravy:
Vlastnictví bytů a nebytových prostor.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 04.05.1992 Účinnost od: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 71/1992 Sbírky zákonů na straně 1946

Pozn.: Původní název - zákon o dani z nemovitostí