Zákon  č.  344/1992 Sb.
České národní rady
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Vlastnictví bytů a nebytových prostor.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Pokuty. Blokové pokuty.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 07.05.1992 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 72/1992 Sbírky zákonů na straně 1981

zrušeno 256/2013 Sb.