Zákonné opatření  č.  348/1992 Sb.
Předsednictva České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;
Schváleno (Vydáno): 04.06.1992 Účinnost od: 30.06.1992 Zrušeno: 28.09.1999
Uveřejněno v č. 72/1992 Sbírky zákonů na straně 1989

zrušeno 166/1999 Sb.