Vyhláška  č.  413/1992 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ústavy sociálního zabezpečení.;Domovy s pečovatelskou službou.;Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;Péče o stravování pracovníků.;Veřejné stravování. Restaurace a jídelny. Bufety.;
Schváleno (Vydáno): 01.07.1992 Účinnost od: 21.08.1992 Zrušeno: 01.03.1993
Uveřejněno v č. 83/1992 Sbírky zákonů na straně 2356

zrušeno 83/1993 Sb.