Úplné znění  č.  461/1992 Sb.
Předsednictva Federálního shromáždění
zákona ze dne 24. dubna 1974 č. 44 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. října 1983 č. 117 Sb., zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 5 Sb., zákonem ze dne 13. března 1992 č. 143 Sb. a zákonem ze dne 22. dubna 1992 č. 217 Sb., a z ústavních zákonů o změně názvů státu a republik
Oblasti úpravy:
CELNÍ PRÁVO.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.1992 Účinnost od: 15.10.1992 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 93/1992 Sbírky zákonů na straně 2682

zrušeno pro Čechy 13/1993 Sb.