Zákon  č.  495/1992 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Oblasti úpravy:
Správa hospodářské soutěže.;Působnost federace a republik.;
Schváleno (Vydáno): 08.10.1992 Účinnost od: 29.10.1992 Zrušeno: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 98/1992 Sbírky zákonů na straně 2815

zrušeno pro Slovensko 188/1994 Z.z.
zrušeno pro Čechy 143/2001 Sb.