Vyhláška  č.  585/1992 Sb.
Federálního úřadu pro normalizaci a měření
, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Pokuty. Blokové pokuty.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.1992 Účinnost od: 15.12.1992 Zrušeno: 01.09.1997
Uveřejněno v č. 116/1992 Sbírky zákonů na straně 3468

zrušeno pro Čechy 22/1997 Sb.
zrušeno pro Slovensko 264/1999 Z.z.