Zákon  č.  586/1992 Sb.
České národní rady
o daních z příjmů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 20.11.1992 Účinnost od: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 117/1992 Sbírky zákonů na straně 3473

Pozn.: znění zákona použitelné pro výpočet daňové povinnosti za příslušný rok viz modul (popř. aplikace) "PZP-Použitelná znění předpisu 586/1992 Sb." v systému ASPI