Zákon  č.  590/1992 Sb.
České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Pokuty. Blokové pokuty.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Správa nemocenského pojištění členů družstev.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;
Schváleno (Vydáno): 20.11.1992 Účinnost od: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 118/1992 Sbírky zákonů na straně 3529