Zákon  č.  618/1992 Sb.
Federálního shromáždění
Celní zákon
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU.;CELNÍ PRÁVO.;Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Statistika.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Pokuty. Blokové pokuty.;Clo a jeho ukládání.;Osvobození od cla a celní prohlídky.;Státní celní správa.;Celní řízení.;
Schváleno (Vydáno): 02.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 31.12.1992
Uveřejněno v č. 127/1992 Sbírky zákonů na straně 3728

zrušeno pro Čechy 4/1993 Sb.
zrušeno pro Slovensko 180/1996 Z.z.