Ústavní zákon  č.  1/1993 Sb.
České národní rady
Ústava České republiky
Oblasti úpravy:
NÁZEV STÁTU, STÁTNÍ SYMBOLY, HYMNA, STÁTNÍ ZNAK, STÁTNÍ VLAJKA, PEČE.;STÁTNÍ ÚZEMÍ. STÁTNÍ HRANICE.;ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBČANŮ. LIDSKÁ PRÁVA.;STÁTNÍ OBČANSTVÍ.;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. PROKURATURA.;PRÁVNÍ POSTAVENÍ SOUDCŮ.;SOUDNICTVÍ A STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ (PROKURATURA) - ÚSTAVNÍ ZÁSADY.;SOUDY. SOUSTAVA SOUDŮ. ORGANIZACE SOUDŮ.;PREZIDENT REPUBLIKY.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Státní moc.;ÚSTAVA. ÚSTAVNÍ ZÁKONY.;KONTROLNÍ SYSTÉM.; ...
Schváleno (Vydáno): 16.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 1/1993 Sbírky zákonů na straně 001