Sdělení  č.  197/14 853/1993
Ministerstva financí
k postupu při projednávání náhrady a úplaty za postoupení práva výkonu myslivosti na přičleněných honebních pozemcích
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 22.03.1993 Účinnost od: 22.03.1993
Uveřejněno v č. 2/1993 Finančního zpravodaje

Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1993.