Zákon  č.  10/1993 Sb.
České národní rady
o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.;ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;POVINNÉ DODÁVKY, NÁKUP, VÝKUP, PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ.;STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ SPRÁVA.;PREZIDENT REPUBLIKY.;Civilní obrana (CO). Ochrana obyvatelstva.;Fondy.;Hornictví.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Státní vyrovnávací příspěvek.;Mzdy poslanců zastupitelských sborů.; ...
Schváleno (Vydáno): 19.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 4/1993 Sbírky zákonů na straně 050