Zákon  č.  13/1993 Sb.
České národní rady
Celní zákon
Oblasti úpravy:
CELNÍ PRÁVO.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Celní řízení.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Osvobození od cla a celní prohlídky.;Clo a jeho ukládání.;Pokuty. Blokové pokuty.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Zbraně a střelivo (obecně).; ...
Schváleno (Vydáno): 15.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 29.07.2016
Uveřejněno v č. 5/1993 Sbírky zákonů na straně 073

Pozn.: § 328 body 6 až 12 nabývají účinnosti dnem 1. března 1993.
zrušeno 242/2016 Sb.