Zákon  č.  16/1993 Sb.
České národní rady
o dani silniční
Oblasti úpravy:
Daň silniční.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 6/1993 Sbírky zákonů na straně 133

Pozn.: Autorkou komentáře je Zdeňka Tesařová.