Zákon  č.  18/1993 Sb.
České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Oblasti úpravy:
Daň z dědictví a darování.;Daň z nemovitých věcí.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 6/1993 Sbírky zákonů na straně 140

zrušeno 340/2013 Sb.
zrušeno 344/2013 Sb.