Zásady  č.  124/16 083/93
Ministerstva financí
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1993 organizacím zaměstnávajícím zdravotně postižené občany
Oblasti úpravy:
Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 14.06.1993 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 01.01.1994
Uveřejněno v č. 6/1993 Finančního zpravodaje na straně 110

zrušeno 124/7 967/1994