Vyhláška  č.  27/1993 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
Oblasti úpravy:
Státní vyrovnávací příspěvek.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 01.01.1996
Uveřejněno v č. 8/1993 Sbírky zákonů na straně 169

Pozn.: § 7a odst. 2 a 3 nabývají účinnosti až 1.4.1993
zrušeno 117/1995 Sb.