Zákon  č.  35/1993 Sb.
České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Oblasti úpravy:
Působnost státní finanční správy.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Pokuty. Blokové pokuty.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.1992 Účinnost od: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 10/1993 Sbírky zákonů na straně 193